Google
 

Muli na namang nagkakaaway away ang mga wayan dahil sa hindi pagpapalit ng anyo ni Lyka. Nakasisiguro naman si Selena na si Lyka ay may potensyal na maging huling bantay ayon sa mga tests na ginawa niya dito. Sinabi ni Lady Elle na malamang ay nalagtawan si Lyka, katulad ng kanyang kapatid na makalipas pa ang isang taon ay saka pa lamang nagpalit ng anyo. Ang hindi nila alam, may nagbago kay Lyka.


Ngunit panandalian lamang ang naging pagbabagong iyon, at buhok lamang niya ang nag-iba. Hindi siya nagsa-anyong lobo.

Nang magising ay galit na sinugod ni Lyka si Noah at tinanong kung anong ginagawa nilang dalawa lamang doon. Mahaba ang kanilang naging usapan, inamin na ni Noah ang tungkol sa kanyang misyon sa loob ng Lady Elle at kung bakit niya kinidnap si Lyka. Inamin na din niya sa dalaga na siya si Jay-jay.
0 Comments:

Post a Comment
 

Kapamilya Overload | Ang Blog ng mga Kapamilya!