Google
 

Sa bundok kung saan hahanapin nila Master Kung ang kopita at ang ama ni Zander, may mga shadow ninja na biglang sumulpot, marahil ay hinahanap din ang kopita. Pero ready na ang ating mga Kung Fu kids, and they are dressed for action!


Sa bundok na iyon, hindi inaasahan ni Zander ang kanyang nakita. Ang mga damit at gamit ng kanyang ama. Dito niya naisip na maaaring patay na ang kanyang ama.Samantala, kinausap ni Jazz ang isang shadow ninja at sinabi nitong magtulungan sila upang makuha ang kopita.

Nakita ni Zander na hawak ng isang shadow ninja ang kopita ngunit nakatali ito sa gilid ng bundok ng mga buhay na baging. Sinubukan niyang kunin ang kopita pero maging siya ay nakapitan din ng mga buhay na baging. Nakatakas ang ninja pero hindi na nito tinangka pang bawiin ang kopitang hawak na ni Zander. Parating naman si Uragon at nakita nito ang nakataling si Zander. Sinubukan niyang tanggalin si Zander sa nga buhay na baging, at dahil dito ay nabitawan ni Zander ang kopita.


Pero nakabantay pala doon si Jazz kaya kinuha niya ang kopitang nalalaglag mula kay Zander.0 Comments:

Post a Comment
 

Kapamilya Overload | Ang Blog ng mga Kapamilya!