Google
 

Kinausap ni Stella ang kanyang ama at sinabing kumuha na lamang sila ng papalit kay Fabio na may formal military training. Gusto kasing kausapin ng Presidente si Fabio upang tanungin kung bakit kailangan siyang barilin pa. Pinag-isipan naman ng Presidente ang suhestiyon na ito ng kanyang anak.


Samantala, nais nila Fabio at Giancarlo na ma-monitor ang lahat ng kakausap kay Alessandro, kaya gumawa sila ng maliliit na camera upang ipasuot sa sinuman ang kakausap kay Alessandro, maging si Carmela ay pinagsuot din ng ganito. Ngunit hindi maintindihan nila Fabio at Giancarlo ang audio, garbled ito.


Hindi tuloy nila narinig ang naging usapan nila Alessandro at Carmela. Nagpapanggap lamang pala itong si Carmela, dahil isa pala siyang espiya ni Alessandro. Si Carmela ang "mata" ni Alessandro sa mga gawain nina Fabio, Giancarlo at ng ibang mga agents, kapalit nito ang kaligtasan ng anak ni Carmela.


0 Comments:

Post a Comment
 

Kapamilya Overload | Ang Blog ng mga Kapamilya!