Google
 

Nasundan ni Noah si Lyka sa pagtakas nito. At nang nasa bangka si Lyka ay nahulog ito. Mabuti na lamang at naroroon si Noah kaya nailigtas siya nito, ngunit tumama ang likod ni Noah sa bangka kaya nagtamo ito ng malaking sugat.


Napagkasunduan naman ng mga puting waya na palitan na ang pamumuno ni Lady Elle dahil sa maling desisyon diumano na may kinalaman kay Lyka. Nagkamali daw si Lady Elle sa pag-aakalang magpapalit ng anyo si Lyka, at kung si Lyka nga ang huling bantay na kanilang hinihintay. Si Selena sana ang magpapatunay na si Lyka nga ang hinahanap nilang huling bantay, ngunit pinaalis si Selena ng mga naroroon. Tila walang kakampi si Lady Elle.

0 Comments:

Post a Comment
 

Kapamilya Overload | Ang Blog ng mga Kapamilya!