Google
 

Tinitigang maigi ni Juana si Zander, ang anak ng kanyang asawa kay Allison, ang mag-ina diumano ng kanyang asawa sa L.A.. Kamukha nga si Zander ng kanyang asawa, pero dahil hindi pa rin niya matanggap na may karibal siya, pinaalis niya ang mag-ina.


Pero si Zander, hindi umalis at naupo lamang sa may labas. Kinagabihan ay nakita pa siya rito ni Lem. Kaya naman nagkaroon ang dalawa ng pagkakataong mag-kwentuhan. Nalaman ni Lem na may sakit si Zander na cancer, at kaya siya naririto sa Pilipinas ay upang hanapin ang ama na namunbok upang hanapin ang isang bagay na makakapagpagaling ng sakit ni Zander.

Sa pagkekwentuhan ng dalawa, ikinuwento ni Zander ang tungkol kay Fiona, pinakamagandang babae sa Banahaw. Obesyon ng babaeng ito ang kanyang kagandahan at kabataan, at nang madiskubre nito ang fountain of youth sa loob ng yungib ay hindi na siya umalis doon. Gamit ang kopita upang panalok ng tubig, ang kopitang iyon pala ay may taglay na kapangyarihan na magmumula sa kamay ng isang genie diumano ayon kay Zander. Ang genie palang iyon ay walang iba kungdi si Shen Li Liang.
0 Comments:

Post a Comment
 

Kapamilya Overload | Ang Blog ng mga Kapamilya!