Google
 

Nakita na ni Nessa si Clara. Sinundan niya ito at natunton niya ang tinitirhan nito. Nang magkausap sila, pinalayas ni Clara si Nessa at pinagsabihang nananahimik na sila at huwag na silang guluhin pa.


Nalaman na ni Gaby ang piangtataguan nila Noah at Lyka. Nagsagawa sila ng isang retrieval operation habang abala si Lyka sa pamamalengke. Nakapagempake na noon si Noah nang pasukin ang kanilang bahay ng grupo ni Gaby.Kaya paguwi ni Lyka ay wala na siyang Noah na inabutan pa.

0 Comments:

Post a Comment
 

Kapamilya Overload | Ang Blog ng mga Kapamilya!