Google
 

Sa miting na ginanap ng mga puting bantay, isang pagpugay ang kanilang ibinigay sa namatay nilang mga kasamahan na sina Leo at Minerva. Dito muli na naman silang nagtalo kung si Lyka nga ang huling bantay. Tinawag ni Lady Elle si Selena upang patunayan na mataas ang cana-x ni Lyka, ngunit pinalabas siya ng isa sa mga naroroon.


Nakakita naman ng pagkakataong makatakas ni Lyka. Ngunit mabilis namang nalaman ni Noah na tumakas si Lyka kaya nahabol pa niya ito. Sa pagmamadaling magsagwan ni Lyka ay nahulog ito sa bangka.

0 Comments:

Post a Comment
 

Kapamilya Overload | Ang Blog ng mga Kapamilya!