Google
 

Dahil alam ni Lena na hindi na siya maari pang manirahan sa bahay ng mga Madrigal ay nag-empake na ito. Sinubukan niyang magpaalam sa ama niyang si Fidel, ngunit sarkastiko siyang sinagot nito. Kaya umiiyak na umalis ng pamamahay na iyon si Lena.


Samantala, narito naman ang madamdaming pag-uusap nila JB at Celine:


Celine: Can I ask for a special favor?

JB: Anything... anything you want...

Celine: I wanna go somewhere...lets go on a trip...

JB: To where?

Celine: To the past...

JB: Yes, maybe there we can evade the future...

Celine: There is no stopping the future JB. I just want our love story to come full circle. I want it to end where I started loving you. Maybe to remind us that it was a good life. And the love, our love, it was the best...


0 Comments:

Post a Comment
 

Kapamilya Overload | Ang Blog ng mga Kapamilya!