Google
 

Naganap na ang pinakahihintay ng mga wayan. Naramdaman ni Lady Elle ang kakaibang lakas ng kapangyarihan, at sigurado siyang nagmula ito sa huling bantay, si Lyka.


Kinaumagahan, nagulat na lamang si Lyka nang magising itong walang saplot at marumi ang mga paa't kamay. Agad-agad siyang bumangon upang maligo, nalilito kung sino, o ano ba talaga siya.Sinubukan niyang kausapin ang ina-inahan ngunit pinapaalis siya nito. Humantong sa pag-aaway ang kanilang usapan at dahil sa bugso ng galit ay naitulak niya si Clara. Malakas na tumilapon si Clara, na ikinagulat nilang pareho. Nagkaroon tuloy ng hinuha si Clara na maaaring isa ring taong lobo si Lyka.
0 Comments:

Post a Comment
 

Kapamilya Overload | Ang Blog ng mga Kapamilya!