Google
 

Si Robert ang nakatanggap ng ika labing dalawang tawag mula sa red phone. Matagal na ito naganap, nasa bahay pa si Maricris, ngunit kahapon lang nila ginawa ng live. Yes, live ang ahitan. May special purpose ang pag ahit na ito ng kilay ni Robert, para sa operasyon ng isang batang may diperensya sa labi.

Nagkaroon ng parang bunutan kung sino ang mag-aahit ng kilay ni Robert. Sa bunutan na iyon ay mga foreign words na ang ibig sabihin ay yes and no. Kung sino ang nakabunot ng foreign word na ang ibig sabihin ay No, siya ang mag-aahit, na ang nakabunot naman ay si Bruce.
0 Comments:

Post a Comment
 

Kapamilya Overload | Ang Blog ng mga Kapamilya!