Google
 

Sinisira talaga ni Morita ang pagsasama nila Hugo at Alicia (Carissa). Ipinakita ni Morita kay Alicia ang picture nila ni Hugo na magkatabi sa higaan. Si Carissa naman, dahil hindi talaga siya si Alicia, ay parang nagugulumihanan lamang, at hindi mo ito kakikitaan ng galit o selos.


Ang nagalit ay si Hugo, dahil nalaman nitong si Morita ang dahilan kung bakit umalis ng biglaan si Alicia nuon at nag-abroad. Hindi sana makakasama sa plane crash ang totoong Alicia kung hindi dahil kay Morita. Kaya galit na galit na pinalayas ni Hugo si Morita.
Samantala ay nahuli ni Hugo si Rose na nagtatanong kay Carissa tungkol sa mga business na si Alicia ang in-charge. Dahil wala naman talagang alam itong si Carissa, pinagsabihan ni Hugo si Rose na huwag tanungin si Carissa tungkol sa mga negosyo. Subalit isang gabi ay muling nakausap ni Rose si Carissa, at napaikot nito si Carissa upang bigyan siya ng full power of attorney sa mga business. (no screen caps)
0 Comments:

Post a Comment
 

Kapamilya Overload | Ang Blog ng mga Kapamilya!