Google
 

Nagkamalay na nga itong si Leo at ikinuwento niya sa mga nagligtas sa kanya ang nangyari at sinabihan ang mga ito na huwag ipaalam kung sino siya dahil kapag may nakaalam na buhay pa siya ay malalagay sa peligro ang buhay ng kanyang pamilya, pati na silang nagligtas sa kanya.Samantala, umamin na si Brigida tungkol sa nangyari sa sanggol ni Wilma, ang pagbili niya ng sanggol kapalit ng totoong anak ni Wilma na namatay dahil sa kanyang kapabayaan. Si Flordeluna ay naroon at nagtatago dahil dinalaw niya ang kanyang Tita Jo ngunit bigla ngang pumasok itong si Brigida. Napansin ni Brigida ang Flordeluna sa kama ni Jo kaya napagtanto nitong may tao sa kwarto, at nakita nga niya si Flor.0 Comments:

Post a Comment
 

Kapamilya Overload | Ang Blog ng mga Kapamilya!