Google
 

Sa kagustuhan ni Hugo na maialis kay Alicia (Carissa) ang anumang bagay o tao na maguugnay sa kanyang nakaraan, pati si Aling Azon ay pinalayas nito sa kanilang pamamahay. Hindi ito nagustuhan ni Carissa, kaya napag-awayan nila ito ni Hugo.Kaya naman para makabawi, naghanda ng isang dinner si Hugo. Subalit hindi nakauwi kagad si Carissa, dahil niyaya siya ni Mendez na kumain. Hindi nakatanggi si Carissa, kaya ginabi ito ng uwi.

0 Comments:

Post a Comment
 

Kapamilya Overload | Ang Blog ng mga Kapamilya!