Google
 

Naaksidente si Noel dahil sa pagsunod nito kay Cynthia. Nagtampo si Cynthia kay Noel dahil pinaghanda niya ito ng isang surprise birthday blow-out, ngunit hindi ito nakauwi ng maaga. Sumunod naman sa Australia sina Ariston, Agnes at Melanie.

0 Comments:

Post a Comment
 

Kapamilya Overload | Ang Blog ng mga Kapamilya!