Google
 

Nalaman na ni Carissa na si Mendez ang anak ni Dr. Pedrosa, ang tanging tagapagmana ng mga ari-arian na si Alicia ang executory para sa namatay na si Dr. Pedrosa.


Dahil dito, hindi nakapirma si Carissa sa ginawang papeles ni Rose para sa kanyang full power of attorney sa mga ari-arian na naiwan ni Pedrosa.

Si Morita naman, dahil naintriga sa narinig na usapan ng mga kasamahan ni Hugo, ay naghalughog at nag-ikot ikot sa mga opisina ni Hugo. Dito nya nakita ang mga case files ng mga operasyon ni Hugo, pati na ang operasyon ni Carissa para maging kamukha nito si Alicia. Mabubuko na ni Morita ang lihim nila Hugo at Carissa.
0 Comments:

Post a Comment
 

Kapamilya Overload | Ang Blog ng mga Kapamilya!