Google
 

Dahil narinig ni Mike ang usapan nila Patria at Minerva na ibinugay ni Patria si Gillian kaya tumawag ito sa pulis at ipina-raid ang bar ni Minerva. Habang niraraid ang bar ay may isa namang nakatawag kay Carla upang ipaalam ang nangyari sa bar ng kanyang ina.
Kakilala pala ni Minerva ang pulis na ngraraid ng kanyang bar. Sinabi ng pulis na may nagreklamo nga, at nalaman ni Minerva na si Mike ang nagtimbre.

Sinabi din ni Mike kay Gillian na alam na niya ang totoong nangyari at hindi nasiya maibabalik pa sa bar dahil ipinasara na niya ito.Muling nagkita sina Carla at Minerva. Sinabi ni Minerva na isasara na niya ang bar, at maaari nang magpatuloy ng pag-aaral si Carla. May binabalak itong si Minerva, dahil may alam siya sa nakaraan ni Mike. Gagamitin niya ito upang kumita ng pera.
0 Comments:

Post a Comment
 

Kapamilya Overload | Ang Blog ng mga Kapamilya!