Google
 

Tinutukan ng baril ni Minerva sina Rose at Andrew. Buti na lang at paparating sina Gillian nang hindi namamalayan ni Minerva. Nakakuha ng pamukpok si Gillian at ihinampas kay Minerva. Dali-daling lumapit si Andrew upang hawakan si Minerva. Tumawag sila ng pulis at ipinahuli si Minerva.
Dali-dali namang humgangos si Gillian sa bahay nila pagkatapos mahuli ng mga pulis si Minerva. Dito niya nalaman na iniwan siya ng kanyang pamilya.Tinanong naman siya ni Rose kung anong plano niya. Kung hahanapin ba niya ang pamilya niya o mananatili siya doon. Gusto ni Gillian na hanapin ang kanyang pamilya, at kung sakaling hindi niya ito mahanap ay babalik na lang siya. Hindi naman tumanggi si Rose, ngunit halatang nagiba na ang pagtrato niya kay Gillian mula ng malaman niyang may nakaraan si Mike at ang ina ni Gillian na si Rose.Paglabas niya ng bahay ay siya namang pagdating ni Boy. Kaya nalaman ni Gillian ang kinaroroonan ng kanyang pamilya. Ngunit pinalayas siya ni Rose pagkakita nito sa kanya. Masama man ang loob dahil gusto niyang alagaan at makasama ang ina ay lumayas si Gillian. Ngunit pinalayas siya ni Rose dahil ang intensyon nito ay upang bumalik si Gillian kina Rose at Mike, ang totoo niyang mga magulang. Alam niyang mas maganda kung doon na siya mananatili.Nagalit si Boy sa ginawang iyon ni Patria at nilayasan siya nito.0 Comments:

Post a Comment
 

Kapamilya Overload | Ang Blog ng mga Kapamilya!