Google
 

May tumawag sa bahay nila Mike na taga bangko. Si Rose ang nakasagot ng tawag at nalaman nito ang iwiwithdraw na 5 million pesos ni Mike. Kinausap niya ito at tinanong kung yun ba ang ipambabayad niya kay Minerva. Nagsinungaling na lang si Mike at sinabing itatransfer lang niya ang pera sa ibang bangko na mas mataas ang interest.




Tinawagan na ni Mike si Minerva upang mabayaran na ito at matapos na lahat ng kaguluhan sa pamilya nila. May napagkasunduan na silang oras at lugar kung saan magkikita, ngunit bago pa man ibaba ni Minerva ang phone ay sinabi nito kay Mike na gustong makihati ni Bernardo. Tinanong naman ni Mike si Bernardo, ngunit pinasinungalingan lang niya ang sinabi ni Minerva. Ngunit may pinaplano itong si Bernardo, dahil may kinausap na siyang mga lalaki.




Pinuntahan ni Gillian si Andrew sa bahay. Dumiretso siya sa kwarto, at doon ay nakita niya ang stuffed toy na iniwan dati sa harap ng bahay nila. Ang stuffed toy na nagsimula ng lahat ng paghihirap ni Gillian. Nagalit si Gillian kay Andrew, at sinabihan niya itong duwag.



Sinabi na din ni Bernardo kay Rose, na nakalabas na galing ospital, na pinalalayas na sila ni Mike. Ayaw naman ni Rose dahil hindi na niya makakasama si Andrew. Nagalit siya kay Bernardo at pinagsisihan ang pasya niyang makisama kay Bernardo.









0 Comments:

Post a Comment




 

Kapamilya Overload | Ang Blog ng mga Kapamilya!